Jesteś tutaj: Start / Informacja publiczna

Informacja publiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udostępnienie informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
• ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
• wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.


Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach można wysłać e-mail na adres: sekretariat@pinb.katowice.pl lub skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach osobiście.


Wniosek
• Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
• Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla skutecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-29
Data publikacji:2021-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:1935