Kończenie budowy obiektu budowlanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Katowicach tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych, na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę, a także zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2.

Nie wszystkie roboty budowlane, które wymagają zawiadomienia o zamierzonym rozpoczęciu, wymagają zawiadomienia o ich zakończeniu (lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie).

Przepisy art. 54 (zawiadomienie o zakończeniu budowy)  i 55 ust. 1 pkt. 1-3 ( wniosek o wydanie pozwolenie na użytkowanie)  Prawa budowlanego mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których inwestycja dotyczy budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego (tj. wykonania obiektu budowalnego w określonym, miejscy, a także odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego), a nie innych robót budowlanych (art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego), takich jak prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, także w połączeniu ze zmianą sposobu użytkowania.

Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego poddanego przebudowie, zmianie sposobu użytkowania, remontowi nie jest uzależnione od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ani dokonania zawiadomienia o ich zakończeniu. 

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków należy złożyć, gdy obiekt jest zaliczony do którejś kategorii wymienionych w art.55 Prawa Budowlanego lub gdy dochodzą okoliczności w nim określone.

Informacje co do załączników do zawiadomienia lub wniosku znajdują się na odpowiednich drukach.

W razie wątpliwości prosimy o telefon lub kontakt e-mail.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:10646