Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania i kompetencje

2021-03-17

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego. Do zadań tych należy:

1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmująca

- kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę

- sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiednich uprawnień do pełnienia tych funkcji, oraz kontrolę właściwego ich wykonywania

- kontrolę stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego

- sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego

2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych

3. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art.37 ust.3, art.40 ust.2, art.41 ust.4, art.48—51, art.54, art. 55, art.57 ust.4 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.59i, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.62 ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt 3 lit.a, art.76, art.78 oraz art.97 ust. 1 Prawa budowlanego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:2683