Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Majątek 2023

2024-05-22

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2023r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

224 015,31

II

Należności krótkoterminowe

220 834,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

220 832,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    3 180,59

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    3 180,59

 

AKTYWA RAZEM

224 015,31

Majątek 2022

2023-03-22

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2022r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 098,89

II

Należności krótkoterminowe

190 816,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 816,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 282,17

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 282,17

 

AKTYWA RAZEM

192 098,89

Majątek 2021

2022-03-23

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2021r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 233,35

II

Należności krótkoterminowe

190 866,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 866,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 366,63

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 366,63

 

AKTYWA RAZEM

192 233,35

Majątek 2020

2021-03-22

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:1371